Търсене в този блог

понеделник, 20 декември 2010 г.

КАКВО Е ПЛАНИНА И ПЛАНИНСКА ВЕРИГА

Планината е земна форма, която има по-голяма надморска височина от заобикалящите я обекти.
Някои планини са образувани в резултат от вулканична дейност. Планината е много по-стръмна от хълма, но има определено застъпване между двете понятия, така че употребата им зависи и от местния обичай. Долната граница за ниска планина е 600 метра.
Планини покриват 54% от Азия, 36% от Северна Америка, 25% от Европа, 22% от Южна Америка, 17% от Австралия и 3% от Африка.  
  • Като цяло 24% от световната повърхност е заета от планини. 
  • Всеки 1 на 10 души живее в планински регион.  
  • Всички главни реки се подхранват от планински източници и повече от половината човечество зависи от тези реки.
Планинската верига е вид планина, която се отличава с издължена форма в меридионално, паралелно или диагонално направление. Образуването на такава форма се обуславя морфогенно от движението на тектонски плочи и издигането на планински вериги в зоните на субдукция.
Най-високите планини в света са планински вериги, обусловени от континенталния дрейф:
Алпи, Хималаи, Кавказ, Карпати, Стара планина, Средна гора, Динарски планини, Тавърски планини, Понтийски планини, Пиренеи, Кордилери, Анди, Голяма вододелна планина


източник: Уикипедия

Няма коментари:

Публикуване на коментар